Etiket: makine kimya

Nüfuz Edici Bomba (NEB)

Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak

Sadık Bilici Sadık Bilici

MOT-919 Milli Otomatik Tabanca

Makina Kimya Endüstrisi'nin başını çektiği hafif ve ağır piyade silahlarının yerlileştirme çalışmalarına

Turkish Defence Agency Turkish Defence Agency